HOME>小琉球民宿服務>小琉球山豬溝
小琉球山豬溝

小琉球山豬溝

山豬溝顧名思義,就是常常有山豬出沒。與烏鬼洞銜接相通,溝為斷崖所形成,怪石嵯峨,起伏交錯,形勢峻險。崖深數丈,曲徑通幽,迂迴四百公尺,谷內遍佈荊棘苔藤,花草叢生,仍然保持原始風味。